GUIDE

Sammenkobling av profilskinner

Fleksibel sammenkobling av montasjeskinner med Unistrut planbeslag

Unistrut®-systemet er uten tvil det mest omfattende og allsidige skinnesystemet i verden for montering av stålkonstruksjoner - og for eksempel for montering av røroppheng og kabelføringer. Med de praktiske skinnemuttere og det store utvalget av beslag kan du designe og tilpasse skinnekonstruksjonene dine, slik at de passer dine behov - raskt og kostnadseffektivt.

Unistrut®-systemet tilbyr blant annet over 70 forskjellige beslag, inkludert en lang rekke vinkelbeslag med vinkler fra 15 til 90 grader, base- og vingebeslag for montering av profilskinnene på gulv, vegg eller tak, u- og z-beslag samt ikke minst et stort utvalg av planbeslag. Og hos Erik Larsen & Søn er vi selvfølgelig lagerførende på alle varianter.

Planbeslag til enhver skinnesammenkobling

Trenger du å kombinere flere montasjeskinner i et plan? I forlengelse av hverandre, parallelt med hverandre (I-sammenkobling), vinkelrett (L-sammenkobling eller T-sammenkobling) eller i en vinkel på 45 grader eller mer? Da har vi minst ett plant beslag, du kan bruke til å "spleise" skinnene sammen i et plan. (Vi har selvfølgelig også en rekke beslag, som kan løse oppgaven med å sammenkoble profilskinnene i forskjellige planer. Men det er en helt annen historie).

Se oversikten nedenfor med forskjellige kombinasjoner av skinner og våre anbefalinger for valg av planbeslag nedenfor.

Beslagguide til plan sammenkobling av montasjeskinner

  PLANLØSNING
BESLAG 2 skinner -
ende til ende
(I-sammen-
føyning)
2-3
parallelle
skinner
(I-sammen-
føyning)
2 vinkelrette
skinner
(L- og T-
sammen-
føyning)
1+2 vinkelrette
skinner
(Kryss-
sammen-
føyning)
2 skinner
med vinkel
(45° pluss)
P1065 - Rett planbeslag, 2 hull    
P1066 - Rett planbeslag, 3 hull      
P1067 - Rett planbeslag, 4 hull        
P1941 - Rett planbeslag, 5 hull        
P2322 - Planbeslag (vinkel 45° pluss)        
P1036 - L-planbeslag        
P1031 - T-planbeslag      
P1358 - Planbeslag        
P1580 - Planbeslag        
P1962 - Planbeslag        

Parallelsammenkobling

To eller flere parallelle skinner

I enkelte tilfeller er det kun én opplagt løsning for sammenkobling av en sammensetning av skinner. 

Dette gjelder for eksempel ved sammenkobling av to eller tre parallelle skinner. Her er valget henholdsvis det rette tohulls beslaget (P1065) og det rette trehullsbeslaget (P1066). Og hvis du trenger å samle to skinner i en valgfri vinkel på 45° eller mer, er valget også ganske enkelt. Det justerbare planbeslaget (P2322) løser denne oppgaven.

I andre tilfeller kan du velge mellom alternative planbeslag for å løse en gitt sammensetning av skinner. Velg beslaget avhengig av hvor robust sammenkoblingen av skinnene skal være.

Rett planbeslag, 2 hull

P1065

Rett planbeslag, 3 hull

P1066

Ende-til-ende skinnesammenkobling

Forlengelse av skinner

Hvis du for eksempel skal samle to profilskinner i forlengelse av hverandre, kan du bruke det rette tohulls planbeslaget (P1065) og feste sammen beslaget med én bolt og en mutter i hver skinne. Velg det rette firehulls planbeslaget (P1067) hvis du trenger en enda mer robust sammenkobling med to bolter og muttere i hver montasjeskinne.

Rett planbeslag, 2 hull

P1065

Rett planbeslag, 4 hull

P1067

Vinkelrette skinner

Vinkelsammenkobling (T)

Og hvis du trenger en T-sammenkobling, kan du samle de to skinnene med alt fra det rette tohulls planbeslaget (P1065) over det mer solide T-beslaget (P1031) eller gå all-in med et V-formet beslag (P1358).

Rett planbeslag, 2 hull

P1065

L-planbeslag

P1036

T-planbeslag

P1031

Planbeslag

P1358

Vinkelrette skinner

Kryss-sammenkobling (X)

Til slutt, men ikke minst. Hvis du skal bygge et skinnesystem på kryss og tvers, for eksempel for nedhenging av rør eller belysning fra taket, har du et bredt utvalg Unistrut planbeslag å velge mellom for kryss-sammenkobling av skinnene dine. For eksempel de rette tre eller fem hulls beslagene (P1066/P1941), det solide platebeslaget (P1580) eller et kryssbeslag (P1962).

Rett planbeslag, 3 hull

P1066

Rett planbeslag, 5 hull

P1941

T-planbeslag

P1031

Planbeslag

P1580

Planbeslag

P1962

Skinnesammenkobling

Ingredienser

Borings- og sveise-fri montering og sammenkobling

Du fester enkelt de ulike planbeslagene (og alle andre profilbeslag) på en profilskinne ved hjelp av den smarte skinnemutteren (også kjent som spor-mutter eller flæskesvær) og en bolt. Profilmutterens spor og form forhindrer at mutteren forskyves under monteringen. Og hvis du bruker en skinnemutter med innebygd fjær, blir skinnemutteren også holdt fast under monteringen, slik at du har begge
hendene fri underveis.

Vi anbefaler at du bruker M10- eller M12-skinnemuttere og bolter for å feste beslagene på montasjeskinnene.

Varmgalvaniseret eller rustfrit beslag med standardmål

De flate beslagene er kuttet fra varmvalset platetykkelse og leveres som standard med en bredde på 40 mm. Hull-diameteren på de stansede hullene er 14 mm, og (unntatt P2322-beslaget) er hullavstanden henholdsvis 20 mm (fra kanten av beslaget til senteret av hullet) og 48 mm mellom hullene (fra senterhull til senterhull).

Alle planbeslag leveres varmgalvanisert (VG). Bortsett fra beslagene P1580, P1962 og P2322, leveres planbeslagene også i syrefast, rustfritt stål (SS / A4-stål) i henhold til AISI 316-S31-standarden.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål eller vil vite mer? Gi oss beskjed.

Erik Larsen & Søn

Din autoriserte Unistrut-distributør

Erik Larsen & Søn har gjennom 3 generasjoner vært autorisert distributør av det allsidige Unistrut skinnesystemet. Vårt erfarne og fagutdannede team hjelper deg gjerne og gir ærlig produktveiledning i forbindelse med prosjektplanleggingen og dimensjoneringen av prosjektet ditt. Og hvis du trenger spesiell "nerdete" spesialkunnskap, trekker vi selvfølgelig på Unistruts spesialister.